Miljö

Miljö

Miljön är viktig för oss, och vår målsättning är att hela tiden arbeta för att minska på miljöpåverkan, som kan komma att uppstå i samband med de tjänster vi utför.

Det gäller i alla sammanhang, från transporter till hantering av material och elavfall.


Vi källsorterar allt matrial, och ser till att det kommer rätt från början, så som  jordrester inte skall blandas med byggrester, och att vi skiljer på sådant som är brännbart och

icke brännbart, samt elavfall kommer till depåni


Att hushålla med resurserna från naturen, är självklar för oss och våra kunders räkning.

Svea-Bergs El & Entreprenad


0707517131


Copyright  © All Rights Reserved